fbpx

Contra-indicaties

Zoals bij vrijwel iedere therapievorm zijn er ook bij Whole Body Cryotherapie meerdere contra-indicaties vastgesteld. Dit zijn lichamelijke omstandigheden die maken dat het niet veilig is om je lichaam aan een dusdanige kou bloot te stellen.

De contra-indicaties voor Whole Body Cryotherapie zijn:

 • Zwangerschap.
 • Koorts.
 • Matig of ernstig verhoogde bloeddruk (bloeddruk hoger dan 180/95 mmHg).
 • Een acuut hartinfarct of een hartinfarct in de afgelopen 6 maanden.
 • Hartritmestoornissen.
 • Hart- en vaatziekten waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn.
 • Instabiele angina pectoris: hartkramp die optreedt zonder directe aanleiding en niet vanzelf overgaat (dreigend hartinfarct).
 • Een pacemaker.
 • Reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom.
 • Etalagebenen (ook wel perifeer vaatlijden of claudicatio intermittens genoemd).
 • Veneuze trombose: bloedstolsel in de aderen.
 • Bloedingsstoornissen.
 • Ernstige bloedarmoede.
 • Acute hersenbloeding of een hersenbloeding in het verleden.
 • Epileptische aanvallen.
 • Fenomeen van Raynaud.
 • Kanker.
 • Longaandoeningen waarbij ziekteverschijnselen aanwezig zijn.
 • Acute nieraandoeningen en acute aandoeningen van de urinewegen.

Dan zijn er nog een aantal logische voorwaarden:

 • Je mag niet de cabine in als je alcohol gedronken hebt
 • Je kunt geen koudetherapie volgen als je een koudeallergie hebt
 • Het is af te raden in de cryocabine te gaan als je claustrofobie (angst voor kleine of afgesloten ruimte) hebt
 • Als je jonger bent dan 18 jaar is toestemming van je ouders nodig voor behandeling
× Heb je een vraag?